Bild 1. Jörgen Person & JO Waldner.  2. Magnus Andersson, Bengt Johansson, Ola Lindgren.  3. Viktoria Bengtsson.

Välkommen till Halmstads Idrottshistoriska Förening! Vi finns på Halmstads Slott och arbetar för att bevara och sprida kunskap om idrottens historia i Halmstad med omnejd med olika aktiviteter och evenemang. Välkommen att vara med och utforska vår spännande idrottshistoria!


Nästa caféafton planeras till augusti/september 2024

Årets Idrottshistoriska förening 2022

Det var med stor glädje som vi mottog beskedet att vi tilldelats utmärkelsen årets idrottshistoriska förening av Sveriges centralföring för idrottens främjande. Åke Jönsson, vice Ordförande och Skattmästare Jonas Bergqvist besökte oss och överlämnade utmärkelsen.


I motiveringen framgår att de var mycket imponerade av vår framsynthet med digitalisering av delar av 840 föreningars historik, ett arbete som vår numera hedersledamot Lars Blomdahl ligger bakom till stor del. Detta tillsammans med våra mycket uppskattade caféaftnar finns att läsa i motiveringen till utmärkelsen. 

Årsavgiften är 100 kr för både privat-personer och föreningar. Avgiften sätts in
på Halmstads Idrottshistoriska Förenings bankgiro 5883-7865 alt. swishas till 123 152 7266 eller kontantbetalning, första gången du kommer till en caféafton.

Var med och stöd föreningen

Hallands Idrottshistoriska Sällskap 1994.

2001 delades föreningen upp. För vår del blev namnet Halmstads med omnejd Idrottshistoriska Förening, i dagligt tal kallad Halmstads Idrottshistoriska Förening.

2006 öppnades vårt första museum i Fattighuset vid Lilla Torg i Halmstad.

From. den 1 juni 2023 finns vi på Halmstads Slott