VÅRT BIBLIOTEK

Lars-Gunnar Bloms donation av idrottsböcker, jubileumsskrifter, tidningsurklipp m.m. blev grunden till vårt idag mycket omfattande bibliotek, där delar av samlingen finns lätt tillgängliga på Idrottsmuséet på Slottet.